Dołącz do nas

Wymagane
dokumenty

Ksero dyplomy ukończenia studiów artystycznych

Ksero dowodu osobistego

Ankieta dotycząca artysty (do pobrania)

Kwestionariusz członka ZPAP (do pobrania)

Deklaracja członkowska (do pobrania)

Potwierdzenie płatności

Płatność 100 zł
na konto głównego ZPAP

Okręg Warszawski ZPAP
ul. Mazowiecka 11a
00-052 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.
66 Odział w Warszawie
pl. Powstańców Warszawskich 2
00-030 Warszawa
Nr konta:
05 1500 1777 1217 7007 3574 0000

Płatność 100 zł
na konto Rzeszowskiego ZPAP

Okręg Warszawski ZPAP
ul. Mazowiecka 11a
00-052 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.
66 Odział w Warszawie
pl. Powstańców Warszawskich 2
00-030 Warszawa
Nr konta:
05 1500 1777 1217 7007 3574 0000

ZPAP Rzeszów
zpap.kontakt@gmail.com
17 85 37 035
Galeria R_Z - ul. 3-go Maja 16, 35-030 Rzeszów